Kannanotot

Kannanotto Puoluerahoitukseen

Vaalirahakohun käydessä kuumimmillaan ja Tarastin (etupäässä eduskuntapuolueiden edustajista kootun) työryhmän tehdessä työtään julkaisemme oman ehdotuksemme vaalirahakäytännöksi.

Saksassa ovat tietojemme mukaan yksittäiset lahjoitukset vähennyskelpoisia tiettyyn määrään asti suoraan lahjoittajan tuloverosta (ei siis verotettavasta tulosta) eli lahjoittajalla on selvä rahallinen intressi tehdä lahjoituksestaan julkinen. Toisaalta myös puolueella on selvä rahallinen intressi julkistaa saamansa lahjoitukset, sillä Saksan valtio maksaa puolueelle jokaisesta lahjoitetusta eurosta 38 senttiä ylimääräistä valtiontukea.

Samaa periaatetta voisi käyttää myös Suomessa eli yksityisten henkilöiden ja yritysten puolueelle annettujen lahjoitusten tulisi olla vähennyskelpoisia XXX euroon asti. Verokertymään syntyvää aukkoa voisi osin rahoittaa purkamalla ammattiyhdistysjäsenmaksujen vähennyskelpoisuus, jonka demokraattista oikeutusta on vaikea ymmärtää (vrt kannanottomme Ammattiyhdistykset – kummajainen parlamentaarisessa demokratiassa).

Nykyisen puoluetukijärjestelmän mukaan valtio jakaa puoluetukea eduskunnassa edustettuina oleville puolueille niiden kansanedustajapaikkojen lukumäärän perusteella (v. 2009 n. 18 milj. euroa!). Tämä lukitsee puoluetuen suuruuden aina neljäksi vuodeksi kerrallaan eikä siis puolueiden saama rahoitus heijasta kansalaisten mielipiteiden muutoksia vaalikauden aikana. Tämä järjestelmä tulisi lakkauttaa, sillä demokratia toteutuisi huomattavasti paremmin, jos puolueet saisivat varoja sen mukaan, kuin niiden ohjelmat saavat kunakin hetkenä kannatusta kansalaisten keskuudessa. Puolueet julkaisisivat myös enemmän kuin mielellään saamansa lahjoitukset reaaliajassa, jos valtion kassasta kilahtaisi XX senttiä puoluetukea ainoastaan jokaista saatua lahjoituseuroa kohti.