Kannanotot

Onko Nykypäivän puolustusnihilismi myös Kokoomuksen virallinen linja?

Nyt me isänmaan turvallisuudesta huolta kantavat paikallisyhdistyksen jäsenet olemme todella huolissamme. Nykypäivä kirjoittaa toistuvasti vallan merkillisellä asenteella Suomen turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Vai mitä mieltä olette seuraavasta?

Tehtyämme huolellisesti harkitun aloitteemme Suomeen perustettavista kodinturvajoukoista (kts. oheinen kannanotto), luimme Nykypäivästä sen saaneen viileän vastaanoton puoluehallituksessa. Perättyämme puoluetoimistolta vastausta, se olikin vallan erilainen, mitä lehden artikkeli antoi ymmärtää. Jouduimme siis lähettämään seuraavanlaisen oikaisupyynnön Nykypäivään:

    Emme mitenkään voi ymmärtää Nykypäivän 7.5.2010 tapaa raportoida puoluekokousaloitteista; suora lainaus: "Viinejä vaaditaan yhä maitokauppoihin ja nuuskan valmistus- ja myyntikieltoa kumottavaksi ja kodinturvajoukkojen perustamista Suomeen. Puoluehallitus ei kuitenkaan lämpene." Oheinen Puoluehallituksen kannanottohan on päinvastoin ihan myönteinen: ”Kokoomus katsoo tarpeelliseksi, että puolustushallinto tutkii rakennemuutoksen suunnittelun yhteydessä kodinturvajoukkojen perustamista yhtenä vaihtoehtona turvata laajan reservimme käyttö myös sen jälkeen, kun se on vapautunut puolustusvoimien sijoituksista.”

    On toimitukseltanne todella ikävää asenteellisuutta niputtaa aloitteemme yhteen nuuskan valmistus- ja myyntikiellon kumoamisen kanssa ja väittää Puoluehallituksen suhtautuneen penseästi kodinturvajoukkoihin. Vaadimme siis, että oikaisette asian seuraavassa lehdessänne.

    Terveisin

    Puotilan kokoomus ry

    Jyrki Uutela ja Nina Schleifer

Nykypäivässä 21.5.2010 oikaisupyyntömme julkaistiinkin, mutta samalla pääkirjoituksessa otettiin, taas kerran asenteellisesti, kantaa puolustuskysymyksiin palkka-armeijaa puoltaen. Eero Iloniemi toteaa, että uusimman iskun varusmieshymistelylle antoi Risto Siilasmaan selvitys, jonka mukaan reservimme on aivan liian suuri. Iloniemi väittää, ettei tiedä, sopiiko palkka-armeija Suomeen, mutta avoin ja tasapuolinen keskustelu on puolustamisen arvoista. Hänen käyttämänsä termi varusmieshymistely paljastaa kuitenkin asenteellisuuden.

Puolustusministeriön selvitysryhmä, jonka johdossa on em. Siilasmaa, on todellakin Reserviläinen-lehden mukaan todennut, että yksi keskeinen haaste on puolustusvoimien joukkoylituotanto. Puolustusmäärärahat eivät mahdollista kaikkien koulutettujen tarkoituksenmukaista varustamista nykyaikaiseksi taistelujoukoksi. Tähän ratkaisun tuo esittämämme Kodinturvajoukko-malli, jolloin vapaaehtoisten reserviläisten sallitaan puolustaa maataan kriisitilanteessa omalla aseellaan. Tiukan paikan tullen on saatava lisäjoukkoja, joilla on riittävä koulutus astua kulloinkin tarvittavaan tehtävään. Reservihän tarkoittaa jotakin käyttöä varten varattua resurssia eikä sitä välttämättä koskaan tarvitse käyttää. Iloniemi kommentoi, ettei palkka-armeija estäisi kutsuntojen järjestämisen kriisitilanteessa. Jos kriisin tullessa turvallisuutemme on uhattuna, on kuitenkin aivan liian myöhäistä alkaa enää siinä vaiheessa kouluttaa ja organisoida joukkoja.