KannanototSUOMEN KODINTURVAJOUKOT

Uhat eivät ole väistyneet maapallolta, joten on ensiarvoisen tärkeää huolehtia riittävän ajoissa kriisivalmiudesta. Suomea uhkaavia tekijöitä ovat mm. aina yllätysaltis Venäjä, maapallon väestön räjähdysmäinen kasvu 9–10 miljardiin ihmiseen vuoteen 2050 mennessä, ilmastonmuutos, kulkutaudit ja mittavat luonnonkatastrofit. Mikä tahansa näistä voi minä hetkenä hyvänsä syöstä maailman infrastruktuurit kaaokseen, jolloin jokaisen maan puolustuskyky ja omavaraisuus joutuvat koetukselle.

Supistuvan armeijamme tueksi tarvitsemme lujan, koko maan kattavan puolustusjärjestön, Suomen kodinturvajoukot:

 • Puolustusorganisaation hajauttaminen ja koko maan kattava organisaatio ovat vihollisen teknisen kehityksen takia entistäkin tärkeämpiä.
 • Järjestö takaisi oikeudellisen suojan kriisitilanteissa nyt sijoittamattomille reserviläisille, sillä se antaisi oikeuden harjoitella kriisiajan tehtävään ja realistisen mahdollisuuden puolustaa maata tehokkaan organisaation osana. Tätä mahdollisuuttahan maanpuolustamiseen ei sijoittamattomilla nyt ole, vaikka asepalveluksesta kieltäytyminen on tällä hetkellä turvattu laeissa.
 • Armeija ja kodinturvajoukot olisivat koko yhteiskunnan kattava kansanarmeija, joten sotilasvallankaappaukset ja palkka-armeijan lahjominen olisivat mahdottomuus.
 • Järjestön kokonaisvahvuus ylittäisi liikekannalle pantavan armeijan koon, joten suuriakin tappioita pystyttäisiin täydentämään kodinturvajoukoista.
 • Kodinturvajoukoista on hyvät kokemukset muissa Pohjoismaissa ja ennen niiden kieltämistä myös Suomessa.
 • Tällainen järjestö nostaa lisäksi rauhan aikana maanpuolustustahtoa, talkoohenkeä ja yhteisöllisyyttä.

Muodostettavalle järjestölle tulee taata sisäinen itsehallinto, jotta se välttyisi liialta byrokratialta. Se tulee kuitenkin sitoa valtiovaltaan ja kiinteäksi osaksi ylimpiä sotilaallisia elimiä. Organisointi tapahtuisi seuraavasti:

 • Kodinturvajoukkoihin sijoitettaisiin armeijan liikekannallepano-vahvuuksiin kuulumaton reservi. Myös vapaaehtoisille armeijaa käymättömille pitäisi antaa mahdollisuus kouluttautua kriisiajan tehtäviin.
 • Maakuntajoukot, MPK ja osa reserviläisjärjestöistä sulautettaisiin kodinturvajoukkoihin.
 • Kustannustehokkuuteen pääsemiseksi rauhanajan toiminta olisi vapaaehtoista ja kriisiaikana pakollista.
 • Kriisiaikana tehtävinä olisivat mm:
  • suojata ja osallistua armeijan ruoka-, ammus-, lääkintä-, polttoaine- ja vaatehuoltoon (monet ammatit soveltuvat sinällään huoltoon, vain organisaatio ja osa tarvittavasta välineistöstä tulisivat järjestöltä)
  • vartioida sotavankeja tai organisoida karanteenialueita
  • erikoistua pioneeriaselajiin ja sen tukemiseen
  • järjestää paikalliset sissiosastot esim. metsästysseuroista (aseetkin olisivat valmiina kotona)
 • Järjestö pystyisi oivallisesti varustautumaan vanhemmallakin kalustolla, joten lisähankintoja ei tarvittaisi. Maastopuku mallia 95 soveltuisi kodinturvajoukkojen asuksi.
 • Kodinturvajoukkojen nuoriso-osasto nostaisi tulevien varusmiesten kuntoa jo ennen armeijaa opettaen leiriytymistaitoja, pesäpalloa, suunnistusta, ammuntaa, hiihtoa ja kamppailulajeja yhteistyössä urheiluseurojen kanssa.
 • Senioriosaston tehtävinä olisivat toiminnan organisointi, perinteet ja rahoituksen turvaaminen.