KannanototKodinturvajoukoista

Julkaistu Helsingin Reservin Sanomissa 11.3.2011

Julkisuudessa on mietitty kodinturvajoukkojen ja maakuntajoukkojen suhdetta. Vastaus on selkeä. Kodinturvajoukot muodostavat samanlaisia reserviläisistä koottuja yksiköitä kuin puolustusvoimissa on ollut tähänkin asti, erona on vain se, että ennen ei ollut sijoittamattomia reserviläisiä. Tehtäväkin on sama eli Suomen puolustaminen, eivätkä johtosuhteet eroa Suomen armeijasta mitenkään, koska kodinturvajoukot tulevat olemaan osa Suomen armeijaa. Ainoa ero on, että niiden ylläpitoon ja varustamiseen osallistuvat maanpuolustusjärjestöt. Maakuntajoukot taas ovat osa sijoitettua reserviä ja niiden toiminta rahoitetaan puolustusbudjetista. Periaatteessa ei siis tapahdu mitään muutosta vuoden 1974 kaltaiseen tilanteeseen, jolloin kaikilla reserviläisillä oli sijoitus. Kodinturvajoukot toimisivat vain vapaaehtoisen organisaation varassa, koska mitään muutakaan kustannustehokasta tapaa ei ole hoitaa maanpuolustusoikeutta kaikille suomalaisille reserviläisille.

Karu totuushan on se, että liikekannalle pantavan armeijamme kokonaisvahvuutta on pienennetty vuoden 1974 jälkeen 350.000:lla sotilaalla ja lähivuosina vähennetään määrävahvuutta 100.000:lla lisää. Jäljelle jäävästä 250.000:sta vain 50.000:lle operatiivisiin joukkoihin kuuluvalle on jakaa hyvä varustus, muut varustetaan enemmän tai vähemmän puutteellisesti. Näin ilman maanpuolustusoikeutta olevia reserviläisiä on paljon enemmän kuin sijoitettuja. Eikö historiasta siis olla opittu mitään? Luulisi, että kansakunta, joka on lyhyen itsenäisyytensä aikana joutunut kahdesti huonosti valmistautuneena puolustautumaan hyökkääjää vastaan, olisi oppinut läksynsä, mutta valitettavasti näin ei ole ja puolustuksemme on jälleen laiminlyöty. Eversti ”Motti” Matti Aarnion sanoja lainaten, ”meillä oli vuonna 1939 puolustuslaitoksen rinnalla jotakin, joka pelasti elämämme. Suojeluskunta- ja Lotta-järjestöt olivat vapaaehtoisin voimin ja kansan vapaudentahtoon nojautuen ylläpitäneet maanpuolustustahtoa ja hankkineet monin tavoin taisteluvälineitä ja materiaalia, joita ilman puolustuksemme olisi sortunut.”

Nyt ei ole suojeluskuntia, joten korvaava järjestelmä maanpuolustusoikeuden turvaamiseksi on luotava ja sen pitää lisätä määrävahvuutta merkittävästi. Toivottavasti maanpuolustustahtoa on Suomessa vielä sen verran, että saamme perustettua kodinturvajoukkojärjestelmän, jossa sijoittamattomat saavat sodanajan tehtävän ja halukkaat voivat tehtäväänsä valmistautua.

Jyrki Uutela
Kapteeni reservissä