Kannanotot

Ammattiyhdistykset – kummajainen parlamentaarisessa demokratiassa

Neuvostoliiton suojeluksessa Suomeen pääsi kehittymään sosialismia edistävä ulkoparlamentaarinen voima. Ammattiyhdistyksillä on uskomaton määrä erioikeuksia, joihin on liikaa totuttu itsestäänselvyyksinä. Demokratiaan kuuluu toki yhdistymisvapaus, joten en suinkaan ole kieltämässä työntekijäjärjestöjä, mutta entäpä seuraavanlaiset kummajaiset:

  • Ammattiyhdistysten tulot ovat verovapaita, vaikka jäsenet saavat vähentää maksunsa verotuksessa
  • Työnantajat pakotetaan keräämään jäsenmaksut suoraan palkasta
  • Useilla työpaikoilla on pakko kuulua liittoon
  • Lakkovahtijärjestelmä toimii yksityisarmeijan tavoin ylläpitäessään lakkoja
  • Yleissitovuus pakottaa liittoihin kuulumattomatkin työehtosopimusten piiriin
  • Laittomat lakot ovat käytännössä sallittuja tehottomien sanktioiden takia

Huolimatta tällaisista erioikeuksista liittojen kirjanpidot ovat salaisia. Verotusoikeuden kaltaisia tuloja käytetään yksipuolisesti vasemmistopuolueiden tukemiseen. Pahinta demokratian kannalta on erivapauksien käyttö veto-oikeuden tavoin aina kun hallitus tekee liittojen kannalta epämieluisia päätöksiä. Ammattiyhdistykset tulisi palauttaa oikeuksiltaan muiden yhdistyslaissa tarkoitettujen yhdistysten joukkoon.

Jos ammattiyhdistykset haluavat puuttua yhtiöiden hallintoon, tulisi niidenkin tehdä se osakeomistusten kautta, jolloin valta ja vastuu olisivat tasapainossa.