Kannanotot

VASTUSTAMME SUKUPUOLINEUTRAALIA AVIOLIITTOLAKIA

Nimimerkki ”puoluekokous edustaja” lähetti meille postia palautesivujemme kautta: ”Kylläpä teillä on vanhoillinen ja suvaitsematon kokousedustaja puoluekokouksessa. Oikein hävettää että tuollainen punaniska on 2000 luvulla Kokoomuksen jäsen. Tuollaisten pölyyntyneiden asenteiden vuoksi nuori sukupolvi ei ole halukas liittymään Kokoomukseen.”

Otaksumme viestin liittyvän puheenvuoroon, jonka edustajamme piti vastustaakseen aloitetta sukupuolineutraalin avioliittolain saamiseksi Suomeen. Mielestämme viestistä välittyy kyllä suuri suvaitsemattomuus meidän oikeuteemme puolustaa tärkeiksi kokemiamme arvoja: kotia, uskontoa ja isänmaata, joihin saumattomasti liittyy avioliitto sen perinteisessä mielessä miehen ja naisen välisenä liittona. Myös kielen ymmärrettävyyden kannalta on tärkeää, että sanan avioliitto merkitys pysyy muuttumattomana.

Aloitetta sukupuolineutraalista avioliitosta on perustettu mm. sillä ,että rekisteröityneessä parisuhteessa ei ole mahdollista adoptoida yhdessä lasta eikä ottaa yhteistä sukunimeä tai yhdistelmänimeä ilmoittamalla siitä rekisteriviranomaiselle toisin kuin avioliitossa. Nämä lainkohdat ovat kuitenkin korjattavissa muuttamalla lakia rekisteröidystä parisuhteesta kajoamatta itse avioliittolakiin. Eräänä perusteena ovat olleet viralliset lomakkeet ja työnhakutilanteet, jotka antavat mahdollisuuden arvioida henkilöä myös siviilisäädyn perusteella. Yhdenvertaisuutta ei kuitenkaan tällä saralla ole mahdollista saavuttaa, sillä aina on olemassa naimattomia tai leskiä, jotka voivat kokea olevansa epätasa-arvoisessa asemassa parisuhteessa eläviin verrattuna joutuessaan ilmoittamaan siviilisäätynsä.

Jos ja kun liberalisoitunut Kokoomus lähtee puoluekokouksessa hyväksytyn aloitteen perusteella ajamaan sukupuolen määrittelyn poistamista avioliittolaista, toivomme, että myös kokoomuslaisilla kansanedustajilla on rohkeutta äänestää lakialoitteesta virallisesta kannasta poikkeavalla tavalla ja ilmoittaa siitä meille äänestäjille, jotta voimme ottaa sen huomioon seuraavissa vaaleissa. Myös meillä perinteitä vaalivilla konservatiiveilla pitää olla omia arvojamme puolustava Kokoomuksen edustaja eduskunnassa.